Ouder&Kindgym

Zodra je kind kan lopen zijn jullie van harte welkom bij Ouder&Kindgym. Ouder&Kindgym geef ik bij GAV Unitas in Usquert (Groningen). Iedere dinsdag en woensdag zijn er lessen van 9.00-9.45 uur en van 10.00-10.45 uur. Je peuter komt samen met papa, mama, opa, oma of andere begeleider lekker gymmen in een echte gymzaal. “Mijn kind loopt op deze leeftijd nog maar net, zul je denken”. Dat is waar. Maar juist het opdoen van veel bewegingservaring is op deze leeftijd ontzettend belangrijk.

Leren van elkaar
Voor ouders is de gymzaal een ideale plek om andere opvoeders met hun kinderen te ontmoeten. Er worden contacten gelegd en opvoedingstips uitgewisseld. Iedere week staat er een parcours klaar zodat de kinderen gestimuleerd en uitgedaagd worden.

Gymles en opvoeding
De gymles kan worden gezien als een schakel in de opvoeding die niet mag ontbreken. Je peuter leert tijdens de les onder meer hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast komen het inschatten van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. In de ontmoeting met andere kinderen leert je peuter dat je rekening met elkaar moet houden en dat je op je beurt moet wachten. Daar komen dan ook nog andere dingen bij, zoals het zingen in een kring. Samen bewegen zal het contact tussen u en uw kind alleen maar verstevigen en het kind meer zelfvertrouwen geven.

In de leeftijdsperiode van 2-6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. 
Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk.

Zo ziet een gymles eruit
Zodra de peuters binnen zijn worden eerst de namen opgenoemd. Daarna gaan we samen in de kring en zingen we een aantal liedjes, na “Jan Huigen in de ton” mogen de peuters gaan spelen. Tijdens de beweeglessen leren de peuters de basis elementen van bewegen zoals: klimmen, springen, klauteren, draaien, hinkelen, zwaaien, glijden, kruipen, balanceren, schommelen enz. Door te herhalen en iedere keer op een andere manier iets aan te bieden krijgen de peuters meer zelf vertrouwen en durven ze steeds meer. Je ziet ze groeien! Aan het einde van les doen we een spelletje zoals Vosje Vosje kom uit je holletje ,Schipper mag ik overvaren, maar we doen ook balanceer spelletjes, bal spelletjes enz. Daarna mogen de peuters een sticker plakken op hun sticker plaat en is de les alweer afgelopen. 

Tarief Ouder&Kindgym en Kleutergym
Zie www.gav-unitas.nl 


Samenwerking
Van Baby tot Kleuter en GAV  Unitas werken samen met Fysiotherapie Den Ommelanden. De kinder fysiotherapeuten hebben verschillende programma’s voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Bijvoorbeeld baby’s die een voorkeurshouding hebben, gaan overstrekken of veel huilen. Voor peuters en kleuters is Peuterpret ontwikkeld een multidisplinaire programma. Voor meer informatie kunt u kijken op www.den-ommelanden.nl