Kleutergym – Gymgroep

Vanaf ongeveer 3,5-4 jaar gaat je kleuter zelfstandig naar kleutergym. Kleutergymlessen geef ik iedere dinsdagmiddag bij GAV Unitas in Usquert (Groningen)van 16.15 tot 17.00 uur.  

Kleuters hebben veel plezier in bewegen. Elke stoeprand, bank of iets dergelijks nodigt hen uit om te springen, te spelen, te ontdekken kortom te bewegen. De kleuter maakt een enorme ontwikkeling door, waarbij deze drang tot bewegen erg belangrijk is. Helaas hebben kinderen vaak te weinig ruimte om optimaal te kunnen bewegen of worden ze geremd door angstige ouders.

Bij kleutergymnastiek probeer ik aan de bewegingsbehoeften van elke kleuter te voldoen. Ja, van elk kind. Elk kind is anders; het ene kind is bang om over kop te gaan, het andere kind vindt hoogte eng en weer een ander kent geen vrees. Door in te spelen op het persoonlijke karakter van ieder kind probeer ik het uiteindelijke doel te bereiken. 

Bij kleutergymnastiek worden situaties geboden die passen bij de belevingswerdeld van de kinderen.  Ieder kind op zijn eigen niveau  en waarop elk kind zich in zijn eigen tempo en mogelijkheden mag ontwikkelen. Daarbij probeer ik het kind te stimuleren steeds een stapje verder te gaan.
Er wordt uitgegaan van de belevingswereld van het kind, door bijvoorbeeld iets aan te bieden m.b.v. een prentenboek, een verhaal van een sprookje, Sinterklaas, seizoen enz. Hoe ziet een kleutergymles er dan uit?

De gymgroep is voor kinderen van 5, 6 en 7 jaar. 
Deze les wordt op dinsdag van 15.30-16.15 uur gegeven bij GAV Unitas in Usquert.

Tijdens de les bij de gymgroep wordt meer aandacht besteed aan het aanleren van elementen zoals handstand, koprol, zwaaien enz. Daarnaast is er nog steeds aandacht voor spelletjes en dans.

Hoe ziet een les eruit?
Inleiding: dit kan zijn een actief spel of bewegen op muziek.
Hanteermateriaal: de kleuters laten ervaren met het spelen van balonnen, ballen, hoepels, ringen, blokken, pittenzakjes enzovoort. Ook krijgen zij gerichte opdrachten zoals rollen, vangen, gooien, stuiten, balanceren enz.
Toestellen: er staan een aantal toestelsituaties waarmee de kinderen de volgende bewegingsvormen leren: duikelen, steunspringen, balanceren, ver-/ hoogspringen, diepspringen, klauteren, rollen, zwaaien, slingeren, schommelen, klimmen.
Slot: afhankelijk van de inleiding wordt hier een dansje op muziek gedaan, of een spelletje (tikspel, kringspel, stiltespel).

Elke gymles ziet er weer anders uit. En de meeste kinderen hebben er veel plezier in. Of het nu een soepel of een minder soepel kind is, wij houden er rekening mee. Want kleutergym is er voor ALLE kleuters en plezier staat voorop!

 

Beweegdiploma
In 2013 introduceerde de KNGU het landelijke beweegdiploma voor kinderen van twee tot en met zes jaar. GAV Unitas uit Usquert heeft als een van de eerste vereningen in Nederland de licentie ontvangen om het beweegdiploma aan te bieden. Jonge kinderen bewegen steeds minder met als gevolg dat hun motorische ontwikkeling achter blijft. Dit komt voornamelijk doordat kinderen steeds meer tv en computerspelletjes spelen. Dit zorgt er dus voor dat de natuurlijke ontwikkeling stagneert. Dit heeft grote gevolgen op latere leeftijd. Doordat het beweegdiploma is ontwikkelt leren we de jongen kinderen alle basis beweeg elementen zoals gaan, hupelen, draaien, rollen, kruipen, hinkelen, balanceren enz. Ze ontwikkelen hun lichaam en leren spelenderwijs dat bewegen leuk is. Dat stimuleert ze om op latere leeftijd te gaan of te blijven sporten. Het beweegdiploma moet net zo “gewoon” worden het als zwemdiploma! Gymnastiek is de basis voor alle andere sporten!

Tarief Ouder&Kindgym en Kleutergym
Zie www.gav-unitas.nl 


Samenwerking
Van Baby tot Kleuter en GAV  Unitas werken samen met Fysiotherapie Den Ommelanden. De kinder fysiotherapeuten hebben verschillende programma’s voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Bijvoorbeeld baby’s die een voorkeurshouding hebben, gaan overstrekken of veel huilen. Voor peuters en kleuters is Peuterpret ontwikkeld een multidisplinaire programma. Voor meer informatie kunt u kijken op www.den-ommelanden.nl